Skip to main content
1 december 2017

Contributie

rubriek:

Contributie

Beste Leden,

Voor diegene voor wie het van toepassing is! Denken jullie nog aan de contributie? Lees verder op onze site.

Helaas moeten wij ondanks meerdere verzoeken aan leden & elftal leiders constateren dat de betaling van de contributie voor 2017/18 bij teveel leden uitblijft.

Dit terwijl u bij aanvang weet dat deze bijdrage voor deelname aan de sport benodigd is!

U allen weet ook dat contributie geïnd moet worden om kosten die de club heeft te kunnen betalen. Denk aan KNVB bijdrage, huur velden, onderhoud clubhuis. Het uitblijven van de betaling zorgt ervoor dat wij bepaalde vaste lasten niet op tijd kunnen betalen.

Dit is onacceptabel en daarom verzoeken wij u de contributie voor 1 januari

2018 te voldoen.

Mocht de betaling voor deze datum niet voldaan zijn, zijn wij genoodzaakt de betalingsverplichting uit te zetten bij een incassobureau. Alle bijkomende kosten hiervoor zijn dan ook voor uw eigen rekening.

Als bestuur betreuren wij het om tot deze drastische maatregel over te moeten stappen en hopen dan ook dat u aan ons verzoek gehoor geeft.

Betaling kunt u doen op rekening nr NL79 INGB 0000268452 T.N.V. SV DIO

o.v.v u naam .

Of u kunt dit cash voldoen op de club bij de penningmeester of een aanwezig bestuurslid.

Rekenend op u begrip en snelle betaling. Het bestuur

Laatste nieuws

3 juli 2022
1 mei 2022
20 mei 2020

Meest gelezen deze maand